Verpelét – Általános Művelődési Központ

Verpelét Heves megye középső részén, a Mátra lábánál, a Tarna völgyében, Egertől 15 km-re, dél-nyugati irányban fekvő nagyközség. Lakosságának száma meghaladja a 4000 főt..A település már a honfoglalás előtti évezredekben lakott terület volt. Összetétele rendkívül heterogén. Jelentős a cigánylakosság aránya, s a népesség nagyobb részét is egymástól nagymértékben különböző szociokulturális háttérrel rendelkező emberek alkotják.

A település az itt élők szorgalmának és kitartós szívós munkájának köszönhetően – az idők viharai ellenére – folyamatosan fejlődött, értékeiben gyarapodott, a kor követelményeinek megfelelő alapellátáshoz szükséges intézmények kiépültek. Biztosított az intézményi háttér óvodai, alapfokú iskolai, zeneiskolai, közművelődési feladatok ellátásához. Az egészségügyi ellátás teljes körű, két háziorvosi, egy gyermek szakorvosi és fogorvosi körzet működik. Az önkormányzat gondoskodik a szociális feladatok ellátásáról is, így az önmaguk ellátására nem képes időskorúak gondozása az alapellátáson túl bentlakásos intézmény is rendelkezésre áll.

A község mezőgazdaságának és a munkahelyteremtésnek alappillére a szőlő és borgazdálkodás. Sajnos a foglalkoztatási lehetőségek végesek, ezért a község a térség településeihez hasonlóan foglalkoztatási gondokkal küzd.

Az elmondottakból következően az iskolával szemben támasztott elvárások sokrétűek. A legtöbb esetben ezek az elvárások nem öltenek pontosan megfogalmazott formát, ezért az iskola a minőségirányítási programjában megfogalmazott keretek között időről – időre felméri partnerei igényeit és elégedettségét. A kapott eredmények feldolgozásával javítani tudunk szolgáltatásaink színvonalán, hogy megfeleljünk az „iskolahasználók” elképzeléseinek.

Sajnálatos tény azonban, hogy a szülők egy része nem tart rendszeres kapcsolatot az intézménnyel, s az együttműködéstől elzárkózik. Reményeink szerint az iskolafejlesztést segítő új módszereink bevezetése az ő közömbösségüket is feloldja majd.

Az iskola jellemzői:

Az iskolában nappali rendszerű nyolcosztályos oktatás folyik, amelyben az általános műveltséget kívánjuk megalapozni, s felkészítjük tanulóinkat a választásuk szerinti középiskolai tanulmányokra. Különös gondot fordítunk a hátrányokkal érkezők és a tanulási nehézségekkel küzdők felzárkóztatására, a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére és a tehetségesek gondozására.

Zeneiskolánkban három tanszakon billentyűs, vonós és fúvós hangszereken tanulhatnak növendékeink, s biztosítjuk számukra a magánének technikáinak elsajátítását is.

Az első négy évfolyamon minden igénylőnek biztosítani tudjuk a napközis, illetve az iskolaotthonos ellátást, a további évfolyamokon megfelelő létszám esetén napközis vagy tanulószobai foglalkoztatást. Tanulóink igény szerint iskolai étkeztetésben vehetnek részt.

Lehetőségeink szerint részt vállalunk a település kulturális és sportéletének szervezésében és lebonyolításában.