Noszvaj – Figedy János Általános Iskola

A közoktatási feladatokat két település – Noszvaj és Novaj – társulás formájában látja el. A székhely intézmény Noszvajon a Figedy János Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.

Az iskola több évszázados története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkákban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására.

Iskolánk fenntartója Noszvaj Község Önkormányzata. A fenntartónk által kiadott alapító okirat szerint alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása. E feladat megvalósításának érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola működik.

Angol nyelvet harmadiktól tanítunk, emelt szinten a 4. évfolyamtól (heti 5 óra). A szokásos óraszámnál magasabb időtartamban biztosítjuk az informatikai ismeretek elsajátítását: negyedik évfolyamon heti 1 óra, 5. évfolyamtól pedig heti 2 óra. Mindkét tárgyat csoportbontásban oktatjuk. Az átlagosnál magasabb óraszámban tanítjuk a magyar nyelvet és a matematikát is.

A természetismereti tárgyak a hatodik évfolyamtól fizika, biológia, földrajz bontásban jelennek meg helyi tantervünkben.

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is.

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk hosszú múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő noszvaji polgároknak!