Mezőkövesd – Bárdos Lajos Általános Iskola

A 2005-ben Mezőkövesdi Általános Alapfokú és Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat (MÁAMIPSZ) néven megalakult intézmény egységes irányításúvá vált. Az önkormányzati iskolák azonos szakmai követelményrendszerrel működő komplex szolgáltató oktatási intézménye jött így létre. E mellett egy egyházi fenntartású alapfokú iskola is működik. A városban ugyan csökken a gyermeklétszám, de a folyamatot pozitívan befolyásolja, hogy bővült több környékbeli település önkormányzatával megkötött társulási szerződések száma. Egerlövő mellett Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Tard település általános iskoláskorú gyermekei oktatási és nevelési feladatát Mezőkövesd látja el 2007. szeptember 1-től. A vidéki tagiskolákból bejáró tanulók előreláthatólag kompenzálni fogják a helybeli tanulószám csökkenést.

Fontos szakmai cél, hogy folyamatszemléletű megközelítés alapján a tanulás és ne a tanítás legyen az iskola alapfeladata. Ehhez alapvető szemléleti változásra van szükség. A megfelelő kompetenciák, és eszközrendszer kialakítása után egy olyan támogató szervezeti kultúrát kell felépíteni, mely támogatja a fejlesztő értékelést és a tanulói szervezetet. Az általános iskolákban az általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás folyik, ahol a tanulókat felkészítik a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, a pályaválasztásra 8 évfolyamon.

A közoktatási törvénymódosítás következtében meghosszabbodik az iskolai oktatás kezdő szakasza. Ezekben az években megfelelő szinten kell elsajátítani az alapvető készségeket: az írást, az olvasást és a számolást. Az általános iskolai első-negyedik osztályban kizárólag tanítók taníthatják a tanulókat.

A készségek és képességek fejlesztése az alsó tagozat után ötödik és hatodik osztályban az eddigieknél hangsúlyozottabban folytatódik. Az első három évfolyamon és a negyedik évfolyamon félévkor kötelezővé teszi a módosítás a tanuló szöveges minősítését. Ezen értékelés célja, hogy megtalálják a sikeres tanulmányokat akadályozó tényezőket, és meghatározzák azokat az intézkedéseket, amelyek a sikeres továbbhaladáshoz szükségesek.