Felsőtárkány – Általános Művelődési Központ

Általános Művelődési Központunk, arra hivatott, hogy személyi és tárgyi eszközeinek koordinált és hatékony felhasználásával biztosítsa Felsőtárkány község lakosságának, az oktatáshoz, a művelődéshez, a kulturált szórakozásához kapcsolódó alkotmányos jogainak érvényesítéséhez szükséges feltételeket, lehetőségeket.

E célok iránti elkötelezettségünk miatt intézményünk folyamatosan fejleszti és építi szakmai hagyományait, és új kezdeményezésekkel felel a környezet kihívásaira.

Intézményegységeink:

 • napközi otthonos óvoda
 • általános iskola
 • zeneiskola
 • közművelődési intézmény
 • könyvtár
 • gyermekjóléti szolgálat
 • családsegítő szolgálat

Legnagyobb intézményegységünk az általános iskola, mely a település központjában, tiszta levegőjű, szép környezetben helyezkedik el. Az általános iskola 8 osztályos, alapfokú, alapműveltséget nyújtó intézmény. A 2007/2008-as tanévtől az alsó tagozatban iskolaotthonos oktatás és nevelés folyik.

Legfontosabb alapelvünk a gyermekközpontúság. A ránk bízott gyermekekből szellemileg, erkölcsileg, testileg egészséges nemzedéket kívánunk nevelni.

 • Fontosnak tartjuk a nemzeti tudat erősítését, már kicsi gyermekkorban, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományőrzésre. Választható tárgyként alsó tagozaton néptáncot oktatunk.
 • A mi gyermekeink az országban egyedülálló módon, iskolai keretekben megtanulnak lovagolni. Három éven keresztül heti rendszerességgel, egy minősített lovas iskolában ismerkednek az alapokkal.
 • Az iskola a törvény által meghatározott alapfeladatokon túl emelt szintű oktatást indított angol nyelvből és testnevelésből. Az emelet szintű képzési formában részt vevő tanulók a 8. osztály végén alapfokú angol nyelvvizsgát tehetnek.
 • A tanulók szociális hátterének pontos ismeretében alkalmazzuk az egyéni bánásmód elvét.
 • Kiemelten kezeljük a hátrányos helyzetűek fejlesztését. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében bevezettük az integrációs és képesség- kibontakoztató pedagógiai rendszert.
 • Az eltérő képességű és szociális hátterű gyermekek nevelése azt igényli, hogy a tehetséggondozást és a felzárkóztatást azonos súllyal kezeljük munkánk során.
 • Így a problémás gyermekek gondozása mellett nagy súlyt fektetünk a tehetséggondozásra is.
 • Öko-iskola révén megkülönbözetett figyelmet fordítunk a természet közeli életre, a környezetbarát nevelésre. A természetismeret mellett nagy gondot fordítunk a fizika, kémia tantárgyak oktatására. Bár nem rendelkezünk természettudományos szaktanteremmel, a kollégák tudása és gyermekszeretete áthidalja ezt a problémát. Tanulóink ilyen körülmények között is megszeretik ezeket a – valljuk be, nem könnyű – tantárgyakat. Az elmúlt években mindig szép eredményeket érünk el környezeti, fizikai és kémiai versenyeken (Hevesi György, Curie kémiaverseny, Varázstorony természettudományos verseny).