Aldebrő – Tarnavölgye Általános Iskola

Intézményünk, Aldebrő, gesztorintézmény, amely két tagiskolával működik Kápolnán és Feldebrőn.

Oktató-nevelő munkánkban vezérelvünk a szeretettel, odafigyeléssel, de következetes szigorral való bánásmód a ránk bízott gyermekekkel. Lehet, hogy nálunk nem könnyű kitűnő tanulónak lenni, de a 38 év alatt ebben az iskolában végzett tanulók bizonyíthatják legjobban, hogy a nálunk megszerzett tudással bármelyik középfokú vagy felsőoktatási intézményben megállják a helyüket. A tőlünk érkezett tanulókat szívesen fogadják a megye valamennyi intézményében, az ott tanító tanároktól sorra jó visszajelzést kapunk. A középiskolák által megrendezett tanulmányi versenyeken kiválóan teljesítenek tanítványaink.

Az Országos Kompetenciamérésen tanulóink minden évben átlagon felül teljesítenek.

Az Aldebrői és Tófalui Tehetséges Ifjakért alapítvány jóvoltából minden évben iskolánk legkiválóbb diákja megkapja a Tehetséges Ifjú Díjat. Diákjaink jutalmazását az Aldebrőért Alapítvány és a Tófaluért Alapítvány is támogatja.

Nevelőtestületünk stabil, egységes, nem jellemző a gyakori pedagógusváltás, ami a gyermekek számára biztonságot, kiszámíthatóságot jelent.

Tudjuk, hogy anyagi lehetőségeinket tekintve sohasem kelhetünk versenyre az egri nagy létszámú, jól felszerelt iskolák kínálta lehetőségekkel, de a felszereltség estleges hiányát sokszor ellensúlyozza a kis létszámok miatt lehetővé vált nagyobb odafigyelés és a személyesebb kapcsolat tanár-diák között.