8.1 Elektromos alapjelenségek

Kísérletek Wimhurst-féle influencia géppel

Elektrosztatikus harang

A töltés előjelének kimutatása

Egyszerű áramkör

Fogyasztók soros kapcsolása

Fogyasztók párhuzamos kapcsolása