Öveges Program az egységes természettudományos szemléletért

kiemelt

Az egységes természettudományos szemlélet kialakítása az egyik legfontosabb célja intézményünk legújabb projektjének. Az Öveges program az IKT eszközökkel kiegészített tanulói kísérletekre helyezi a hangsúlyt- mondta Bátori Gabriella szakmai vezető a február 14-én, a Bartók téren tartott projekt megbeszélésen, melyen már az együttműködő 12 partner iskola szaktanárai is megjelentek. Sándor József igazgató a pályázatot ismertetve elmondta: a Bartók Béla téri épületben létrejön egy korszerű, kémia, fizika, biológia és természetföldrajz tantárgyakhoz kapcsolódó természettudományos kísérletek és mérések elvégzésére alkalmas laboratórium.

A szaktanári segédletek és tanulói munkafüzetek az általános iskola 5-8 évfolyamán tanulók számára 80, míg az emelt szintű érettségire készülők számára 31, 90 perces gyakorlatot tartalmaznak. Ezen gyakorlatok során a tanulók több mint 500 kísérletet végezhetnek el. A kísérleteket digitálisan rögzítjük, melyek közül 216-ot az érdeklődők térítésmentesen tölthetnek le az Öveges program honlapjáról. A diákok tanulmányi versenyeken, rendhagyó tanítási órákon, valamint a „Kis kutatók délutánja” elnevezésű programon fejleszthetik és mérhetik össze tudásukat. A 2014. augusztus 31-ig tartó projekt kabala figurája egy, a természettudományok iránt érdeklődő méhecske. A projekt megvalósulásával javulhat a korszerű és minőségi természettudományos oktatáshoz való hozzáférés esélye. A közvetlen célcsoport diákjai számára pedig lehetőség nyílik a természettudományos ismeretek és kompetenciák hatékonyabb elsajátítására. A rendezvény a szakmacsoportok megalakulását követően az együttműködés részleteinek kidolgozásával zárult.

Prezentációk:

Sándor József – projektmenedzser

Bátori Gabriella – laboratóriumi vezető

Videó:

Fényképek:

Vélemény, hozzászólás?