Monthly Archives: február 2013

Projektnyitó rendezvény

Aldebrő – Tarnavölgye Általános Iskola

Intézményünk, Aldebrő, gesztorintézmény, amely két tagiskolával működik Kápolnán és Feldebrőn.

Oktató-nevelő munkánkban vezérelvünk a szeretettel, odafigyeléssel, de következetes szigorral való bánásmód a ránk bízott gyermekekkel. Lehet, hogy nálunk nem könnyű kitűnő tanulónak lenni, de a 38 év alatt ebben az iskolában végzett tanulók bizonyíthatják legjobban, hogy a nálunk megszerzett tudással bármelyik középfokú vagy felsőoktatási intézményben megállják a helyüket. A tőlünk érkezett tanulókat szívesen fogadják a megye valamennyi intézményében, az ott tanító tanároktól sorra jó visszajelzést kapunk. A középiskolák által megrendezett tanulmányi versenyeken kiválóan teljesítenek tanítványaink.

Bogács – Bükkalja Általános Iskola

Bogács község egyetlen általános iskolája 1887-től, mint egyházi iskola, 1948-tól, pedig mint állami iskola működött. Jelenlegi helyén és épületben 1980-tól üzemel.

Tanulóink a községből érkeznek. Mivel egyetlen iskola vagyunk a településen, ezért meg kell oldanunk a tanulási, magatartási zavarral küzdő, és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatását is.

Bükkzsérc – Ódor vár Tagiskola

A 2005-ben Mezőkövesdi Általános Alapfokú és Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat (MÁAMIPSZ) néven megalakult intézmény egységes irányításúvá vált. Az önkormányzati iskolák azonos szakmai követelményrendszerrel működő komplex szolgáltató oktatási intézménye jött így létre. E mellett egy egyházi fenntartású alapfokú iskola is működik.

Eger – Lenkey János Általános Iskola

Eger történelmi belvárosában 1929-től működik általános iskolánk. A hozzánk beiratkozó tanulók képességeinek sokoldalú, differenciált fejlesztésével egyaránt hangsúlyosnak tartjuk a minőségi oktatást, a színvonalas, családközpontú nevelést. Egyik osztályunkban az idegen nyelv elsajátítását tekintjük elsődlegesnek. A korszerűen felszerelt nyelvi laborokban, digitális táblák segítségével folyik az oktatás csoportbontással, emelt óraszámban, modern szemléltető –eszközökkel.

Felsőtárkány – Általános Művelődési Központ

Általános Művelődési Központunk, arra hivatott, hogy személyi és tárgyi eszközeinek koordinált és hatékony felhasználásával biztosítsa Felsőtárkány község lakosságának, az oktatáshoz, a művelődéshez, a kulturált szórakozásához kapcsolódó alkotmányos jogainak érvényesítéséhez szükséges feltételeket, lehetőségeket.

Kápolna – Tarnavölgye Általános Iskola, Kápolnai Tagiskola

Intézményünk, a Tarnavölgye Általános Iskola tagiskolája, melynek gesztora Aldebrő.

Iskolánkban tanulóinknak a színvonalas, képességeiknek megfelelő oktatáshoz és az egészséges testi és lelki fejlődéshez fűződő érdeke minden más érdeket megelőz. Az iskolában minden tevékenységet a nevelő-oktató munka érdekeinek rendelünk alá, nevelő-oktató munkánk sikeréért közösen dolgozunk.

Öveges Program az egységes természettudományos szemléletért

kiemelt

Az egységes természettudományos szemlélet kialakítása az egyik legfontosabb célja intézményünk legújabb projektjének. Az Öveges program az IKT eszközökkel kiegészített tanulói kísérletekre helyezi a hangsúlyt- mondta Bátori Gabriella szakmai vezető a február 14-én, a Bartók téren tartott projekt megbeszélésen, melyen már az együttműködő 12 partner iskola szaktanárai is megjelentek. Sándor József igazgató a pályázatot ismertetve elmondta: a Bartók Béla téri épületben létrejön egy korszerű, kémia, fizika, biológia és természetföldrajz tantárgyakhoz kapcsolódó természettudományos kísérletek és mérések elvégzésére alkalmas laboratórium.

Mezőkövesd – Bárdos Lajos Általános Iskola

A 2005-ben Mezőkövesdi Általános Alapfokú és Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat (MÁAMIPSZ) néven megalakult intézmény egységes irányításúvá vált. Az önkormányzati iskolák azonos szakmai követelményrendszerrel működő komplex szolgáltató oktatási intézménye jött így létre. E mellett egy egyházi fenntartású alapfokú iskola is működik.

Mezőkövesd – Mező Ferenc Tagiskola

Az iskola 1980-ban nyitotta meg kapuit a város tanulóifjúsága előtt. 1985. szeptember 30-án vették fel a Mező Ferenc nevet. 2003. szeptember 1-jétől társulási megállapodás alapján az iskola tanulói az Egerlövőről bejáró tanulók is.

Az intézményben az általános tananyag oktatása mellett kiemelkedik a testnevelés (1981-től), a rajz (1985-től), a matematika (1985-től), az angol és német nyelv (1989-től) tagozatos, majd emelt szintű oktatása.

Mezőkövesd – Szent Imre Tagiskola

1985-ig IV. számú Általános Iskolaként, majd 1991-ig Györffy István Általános Iskolaként volt ismert. 1991-ben az Önkormányzat és a szülők kérésére újra felvették a Szent Imre nevet.

Azóta rendezik meg minden tanévben a Névadó Hetét, melynek keretében számtalan programra és versenyre kerül sor. Félévszázados hagyománya van az intézményben a matyó folklór éltetésének, a néprajzi hagyományok és népszokások ápolásának – 1995-ben elkezdték a néptánc oktatását is.

Noszvaj – Figedy János Általános Iskola

A közoktatási feladatokat két település – Noszvaj és Novaj – társulás formájában látja el. A székhely intézmény Noszvajon a Figedy János Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.

Az iskola több évszázados története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkákban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására.

Sirok – Országh Kristóf Általános Iskola

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat.

Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyerekekből.

Verpelét – Általános Művelődési Központ

Verpelét Heves megye középső részén, a Mátra lábánál, a Tarna völgyében, Egertől 15 km-re, dél-nyugati irányban fekvő nagyközség. Lakosságának száma meghaladja a 4000 főt..A település már a honfoglalás előtti évezredekben lakott terület volt. Összetétele rendkívül heterogén. Jelentős a cigánylakosság aránya, s a népesség nagyobb részét is egymástól nagymértékben különböző szociokulturális háttérrel rendelkező emberek alkotják.