Monthly Archives: december 2012

Digitális feladatok

6.7 A légkör földrajza

Digitális feladatok

7.10 Redoxi és sav-bázis folyamatok

Digitális feladatok

7.9 Elemi gázok, egyszerű vegyületek

Digitális feladatok

7.7 Fizikai és kémiai változások

Digitális feladatok

5.5 Mágnesmánia

A mágneses mező kimutatása

Mit vonz a mágnes?

8.6 A fény tulajdonságai II.

Szikrakisülés

8.1 Elektromos alapjelenségek

Kísérletek Wimhurst-féle influencia géppel

Elektrosztatikus harang

A töltés előjelének kimutatása

Egyszerű áramkör

Fogyasztók soros kapcsolása

Fogyasztók párhuzamos kapcsolása

8.2 Elektromos áramköri mérések

Vezetők elektromos ellenállása

Ohm törvényének igazolása

Egyenáram fényhatása I.

Egyenáram fényhatása II.

Egyenáram hőhatása

Egyenáram mágneses hatása

Egyenáram kémiai hatása

8.3 Mágnesesség

Mágneses kölcsönhatás

Melyik a vas és melyik a mágnes

Állandó mágnes mágneses mezeje

Áramjárta tekercs mágneses tere

8.5 A fény tulajdonságai I.

Fényvisszaverődés

Fénytörés

Síktükör

Domború tükör

Homorú tükör

 

 

8.7 Kölcsönhatások a természetben – Mi tartja össze az anyagot?

Természeti jelenségek laboratóriumi körülmények között.

7.20 Környezet- és természetvédelem

Digitális feladatok

7.19 A víz

Digitális feladatok

7.18 A talaj

Digitális feladatok