Fény és víz nélkül nincs élet!

A Nemzeti Tehetség Program NTP-KKT-B-14-0011 pályázat keretében 6 évfolyamos gimnazista tanulóink öt napos tehetséggondozó programon vettek részt Parádon a Csevice Erdei Iskolánkban. A 8. E osztályból 20 diák kapcsolódott be a fény Tovább »

Tudomány a fényben – Fény a tudományban

2015 májusában az EKF Gyakorlóiskola 24 természettudományban tehetséges és/vagy hátrányos helyzetű diákja a Nemzeti Tehetség Program NTP-MTI-14-0078 nyertes pályázatának eredményeként „Tudomány a fényben – Fény a tudományban” címmel 1 hetes 30 órás Tovább »

Kutatók Éjszakája a Vida-laborban

Mindennapi tudomány. Ez is lehetett volna a mottója azoknak az izgalmas programoknak, melyeken a Kutatók Éjszakáján részt vehettek a gyakorlóiskola Bartók Téri épületébe. A Dr. Vida József laboratórium idén először csatlakozott a Tovább »

 

Partnereink

Aldebrő – Tarnavölgye Általános Iskola

Intézményünk, Aldebrő, gesztorintézmény, amely két tagiskolával működik Kápolnán és Feldebrőn.

Oktató-nevelő munkánkban vezérelvünk a szeretettel, odafigyeléssel, de következetes szigorral való bánásmód a ránk bízott gyermekekkel. Lehet, hogy nálunk nem könnyű kitűnő tanulónak lenni, de a 38 év alatt ebben az iskolában végzett tanulók bizonyíthatják legjobban, hogy a nálunk megszerzett tudással bármelyik középfokú vagy felsőoktatási intézményben megállják a helyüket. A tőlünk érkezett tanulókat szívesen fogadják a megye valamennyi intézményében, az ott tanító tanároktól sorra jó visszajelzést kapunk. A középiskolák által megrendezett tanulmányi versenyeken kiválóan teljesítenek tanítványaink.

Bogács – Bükkalja Általános Iskola

Bogács község egyetlen általános iskolája 1887-től, mint egyházi iskola, 1948-tól, pedig mint állami iskola működött. Jelenlegi helyén és épületben 1980-tól üzemel.

Tanulóink a községből érkeznek. Mivel egyetlen iskola vagyunk a településen, ezért meg kell oldanunk a tanulási, magatartási zavarral küzdő, és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatását is.

Bükkzsérc – Ódor vár Tagiskola

A 2005-ben Mezőkövesdi Általános Alapfokú és Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat (MÁAMIPSZ) néven megalakult intézmény egységes irányításúvá vált. Az önkormányzati iskolák azonos szakmai követelményrendszerrel működő komplex szolgáltató oktatási intézménye jött így létre. E mellett egy egyházi fenntartású alapfokú iskola is működik.

Eger – Lenkey János Általános Iskola

Eger történelmi belvárosában 1929-től működik általános iskolánk. A hozzánk beiratkozó tanulók képességeinek sokoldalú, differenciált fejlesztésével egyaránt hangsúlyosnak tartjuk a minőségi oktatást, a színvonalas, családközpontú nevelést. Egyik osztályunkban az idegen nyelv elsajátítását tekintjük elsődlegesnek. A korszerűen felszerelt nyelvi laborokban, digitális táblák segítségével folyik az oktatás csoportbontással, emelt óraszámban, modern szemléltető –eszközökkel.

Felsőtárkány – Általános Művelődési Központ

Általános Művelődési Központunk, arra hivatott, hogy személyi és tárgyi eszközeinek koordinált és hatékony felhasználásával biztosítsa Felsőtárkány község lakosságának, az oktatáshoz, a művelődéshez, a kulturált szórakozásához kapcsolódó alkotmányos jogainak érvényesítéséhez szükséges feltételeket, lehetőségeket.

Kápolna – Tarnavölgye Általános Iskola, Kápolnai Tagiskola

Intézményünk, a Tarnavölgye Általános Iskola tagiskolája, melynek gesztora Aldebrő.

Iskolánkban tanulóinknak a színvonalas, képességeiknek megfelelő oktatáshoz és az egészséges testi és lelki fejlődéshez fűződő érdeke minden más érdeket megelőz. Az iskolában minden tevékenységet a nevelő-oktató munka érdekeinek rendelünk alá, nevelő-oktató munkánk sikeréért közösen dolgozunk.

Mezőkövesd – Bárdos Lajos Általános Iskola

A 2005-ben Mezőkövesdi Általános Alapfokú és Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat (MÁAMIPSZ) néven megalakult intézmény egységes irányításúvá vált. Az önkormányzati iskolák azonos szakmai követelményrendszerrel működő komplex szolgáltató oktatási intézménye jött így létre. E mellett egy egyházi fenntartású alapfokú iskola is működik.

Mezőkövesd – Mező Ferenc Tagiskola

Az iskola 1980-ban nyitotta meg kapuit a város tanulóifjúsága előtt. 1985. szeptember 30-án vették fel a Mező Ferenc nevet. 2003. szeptember 1-jétől társulási megállapodás alapján az iskola tanulói az Egerlövőről bejáró tanulók is.

Az intézményben az általános tananyag oktatása mellett kiemelkedik a testnevelés (1981-től), a rajz (1985-től), a matematika (1985-től), az angol és német nyelv (1989-től) tagozatos, majd emelt szintű oktatása.

Mezőkövesd – Szent Imre Tagiskola

1985-ig IV. számú Általános Iskolaként, majd 1991-ig Györffy István Általános Iskolaként volt ismert. 1991-ben az Önkormányzat és a szülők kérésére újra felvették a Szent Imre nevet.

Azóta rendezik meg minden tanévben a Névadó Hetét, melynek keretében számtalan programra és versenyre kerül sor. Félévszázados hagyománya van az intézményben a matyó folklór éltetésének, a néprajzi hagyományok és népszokások ápolásának – 1995-ben elkezdték a néptánc oktatását is.

Noszvaj – Figedy János Általános Iskola

A közoktatási feladatokat két település – Noszvaj és Novaj – társulás formájában látja el. A székhely intézmény Noszvajon a Figedy János Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.

Az iskola több évszázados története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkákban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására.

Sirok – Országh Kristóf Általános Iskola

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat.

Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyerekekből.

Verpelét – Általános Művelődési Központ

Verpelét Heves megye középső részén, a Mátra lábánál, a Tarna völgyében, Egertől 15 km-re, dél-nyugati irányban fekvő nagyközség. Lakosságának száma meghaladja a 4000 főt..A település már a honfoglalás előtti évezredekben lakott terület volt. Összetétele rendkívül heterogén. Jelentős a cigánylakosság aránya, s a népesség nagyobb részét is egymástól nagymértékben különböző szociokulturális háttérrel rendelkező emberek alkotják.